Nachname, V. (2022) „Rezension: Titel“, Modellzeitschrift BerlinUP, 2(1), S. 30–31. doi: 10.1234/berlinup.v2i1.6.